Jaarverslag 2020

Onze missie is: het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus. Vanaf medio 1981 hebben wij kerkleden en niet kerkleden voorzien van christelijke lectuur.

Wij zijn dus inmiddels 40 jaar bezig met toerusting van kerkleden en laten zien wat ons als Christenen bezighoudt. Vrijwilligers uit de verschillende kerken doen het werk en zo mogen de kerken zich vertegenwoordigd weten.

Dit hebben wij het afgelopen jaar gedaan door op de markt en vanuit huis boeken en aanverwante artikelen te verkopen, door het gesprek met mensen aan te gaan. Evangelisatiebladen zoals de Elisabethbode werden gratis uitgedeeld. De gratis verspreiding van de Elisabethbode en andere evangelisatie lectuur voorziet nog steeds in een behoefte, gezien het aantal afgehaalde exemplaren. Helaas heeft de corona crisis grote gevolgen gehad voor onze activiteiten, geen kerstwandeling met sponsoring van kinderboeken, maandenlang verbod om op de markt te staan. Gelukkig hebben we voor de kinderen die de zondagschool, jeugddienst en kindernevendienst bezoeken prachtige boeken en presentjes kunnen leveren. Meerdere kerken bleken trouwe klanten te zijn.

Exploitatieoverzicht:

Brutowinst + € 1546
Kosten –  € 1512
Netto winst/verlies: + €     34

Ons assortiment bestaat hoofdzakelijk uit bijbels, kinderbijbels, dagboeken, gedichtenbundels,

cadeauboeken en cadeauartikelen van o.a.  de stichting Talent, een eerlijke zaak. Van de kinderbijbels en dagboeken proberen we de meeste titels op voorraad te houden. In ons assortiment hebben we specifiek boeken met een bepaald thema zoals: Bijbelstudie, geboorte en verlies. Themafolders over doop, belijdenis, Bijbelstudie en kinderboeken zijn beschikbaar. Leesboeken zoals romans en leveren wij op bestelling.

De verkoop van goedkope kaarten zonder tekst is één van de middelen om in contact te komen met mensen die niets of weinig van het christelijke geloof afweten.

Aan de verschillende acties van onze branchevereniging B.C.B. is ook dit jaar weer meegedaan.

Wij zijn een ANBI-instelling dus zonder winstoogmerk en giften zijn van de belasting aftrekbaar.

Tot ziens op de markt!!!