De stichting heeft ten doel het op een laagdrempelige en ongedwongen manier in contact komen met mensen en hen de Blijde Boodschap te brengen van Gods Zoon: Jezus Christus, op grondslag van Gods Woord de Bijbel.

Door middel van boeken en aanverwante artikelen te verkopen op de markt of op andere plaatsen waar mensen samen komen.

Ook beogen wij om mensen dichtbij of veraf een menswaardig bestaan te geven. Dit door de verkoop van kunstnijverheid van de stichting Talent een eerlijke zaak. Ook zullen wij acties die dit zelfde doel voor ogen hebben voor zover dit binnen ons vermogen ligt ondersteunen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.