Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Dhr. C. A. Ruitenbeek.

Secretaris penningmeester: Mevr. M. Hoogstede van Benthem.

Algemeen bestuurder: Mevr. A. A. Kasse Leeuw.

Algemeen bestuurder: Mevr. G van Benthem de Jong

Algemeen bestuurder: Mevr. A. Kooy Bootsma

Beloning bestuur:

Het bestuur krijgt voor haar werkzaamheden geen beloning of onkosten vergoeding.